Δείτε πως

Να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου

Η ΔΕΥΑΧ διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο με σύστημα φωνητικής καθοδήγησης πολλαπλών επιλογών στα τηλέφωνα (2271044351, 2271044354, 2271044355, 2271044357, 2271029820).

Ο αριθμός 2271044352 (που αναγράφεται και στους λογαριασμούς) οδηγεί απευθείας στις επιλογές που αφορούν βλάβες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το φαξ της υπηρεσίας απαντά στον αριθμό 2271041553. Δεν ενθαρύνεται η χρήση του φαξ ως τρόπος επικοινωνίας.

Μυριαγκός Βασίλης
2271044351 εσ. 210

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2271044351 εσ. 212

ΓΑΙΛΑ ΡΕΝΑ
Λογιστήριο
2271044354 εσ. 211

2271044355 εσ. 234

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
2271044355 εσ. 235

ΚΟΛΑΚΗ ΝΙΝΑ
2271044353
ή
2271044355 Επιλογή 2

ΜΑΜΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
2271043792 εσ. 218

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γραμματεία τεχν. υπήρ.
2271044351 Επιλογή 5/1

2271044352
ΜΠΑΧΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ Βλάβη Ύδρευσης εσ. 660 ή 6972711912
ΝΕΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Βλάβη Αποχέτευσης εσ. 661 ή 6979445360

ΤΗΛ.2271043893 Επιλογή 5/2