Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου διαχειρίζεται το πόσιμο νερό και τα υγρά απόβλητα  του νησιωτικού μας Δήμου. Ως εκ τούτου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της ζωής μας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  

Στόχος του νέου Δ.Σ. είναι η εξασφάλιση επάρκειας και η διασφάλιση της ποιότητας των υδατικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση της ζήτησης και η εξοικονόμηση νερού, ο εκσυγχρονισμός των δικτύων,  η προστασία των υδατικών πόρων και γενικά η επίλυση με τρόπο βιώσιμο των προβλημάτων που διαχρονικά αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και οικονομία στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης

Δεσμευόμαστε να πετύχουμε τον στόχο μας με στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, με εξωστρέφεια και συνεργασίες με άλλες ΔΕΥΑ καθώς και με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και, ασφαλώς, με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Με την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους Δημότες μας, η ΔΕΥΑΧ αλλάζει εποχή.
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΧ,

Πρόδρομος Γ. Μανωλάκης