Αναφορά Προβλημάτων

Προσθέστε τα στοιχεία σας
Προσθέστε τα στοιχεία της βλάβης
Μπορείτε να δηλώσετε την διεύθυνση της βλάβης ή να υποδείξετε την τοποθεσία μέσα από τον διαδραστικό χάρτη.
map loading..
Μπορείτε να ανεβάσετε μία εικόνα η οποία αποτυπώνει τη βλάβη που επιθυμείτε να δηλώσετε.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.