Χρονολόγιο

1984

Ίδρυση της ΔΕΥΑΧ ως δημοτική επιχείρηση επιφορτισμένη με τα έργο της ύδρευσης και της αποχέτευσης για το Δήμο Χίου που τότε ήταν γεωγραφικά η τωρινή Δημοτική Κοινότητα Χίου.

2011

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης μιας μόνο δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης. Από του παλαιούς Καποδιστριακούς Δήμους της Χίου τέτοια επιχείρηση είχαν μόνο ο Δήμος Χίου και ο Δήμος Καμποχώρων. Οι ΔΕΥΑ των ΟΤΑ α’ βαθμού, που συνενώνονται στο νέο Δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μια κοινωφελή επιχείρηση (ΔΕΥΑ). Επίσης θα πρέπει να γίνει επέκταση αυτής σε ολόκληρη την εδαφική Περιφέρεια του νέου Καλλικρατικού Δήμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά τη συνένωση των δύο παλαιών ΔΕΥΑ Χίου και Καμποχώρων και επέκταση αυτών σε όλη τη Χίο, δημιουργείτε μια νέα ενιαία επιχείρηση με την επωνυμία «Ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου».

building

Πάντα στις υπηρεσίες σας